Vážení sponzoři,

v naší zřizovací listině máme povinnost, že všechny finanční dary, které by v daném roce přesáhly v souhrnu 20 000,- Kč za všechna pracoviště, musí odsouhlasit Rada města Ivančice. Z tohoto důvodu prosíme všechny případné sponzory, aby nás o uvažovaném daru informovali nejpozději během měsíce listopad, abychom mohli včas podat žádost o přijetí sponzorského do Rady města a stihli vše vyřídit v termínu do konce kalendářního roku. Děkujeme za podporu.


V roce 2016 školu sponzorovali:

  • Trans Service s.r.o. , Novoveská 199/9, Ivančice – nákup písku do 4 pískovišť
  • Erik a Oldřiška Fiethovi - nákup manipulačních panelů, senzomotorické aplikace pro rozvoj jemné a hrubé motoriky dětí a sedací žíněnky k aplikacím.
  • MUDr. Jana Kouřilová a Mgr. Kamil Zajíček – zakoupeny hrací dresy
  • Agroservis Višňové