Zázemí základní školy tvoří dvě budovy propojené šatnami. V první, třípodlažní budově je umístěno 6 kmenových tříd, menší učebna pro dělené hodiny, a učebna IT. V druhé budově jsou umístěny prostory pro přípravnu jídel, výdejnu obědů a prostory pro školní družinu. 

Škola disponuje protornými a kvalitně vybavenými kmenovými třídami s interaktivními tabulemi, množstvím didaktických pomůcek a IT učebnou s množstvím výukových programů.

Virtuální prohlídka ZŠ Němcice zde

Zpět na seznam aktualit