Zvířátka - družina - projekt

14. června navštívili žáci školní družiny chovatelku drobného zvířectva paní Lenku Bílovou. 
Cílem projektu bylo podpořit u dětí vztah k chovu domácích zvířat, získání představy o povolání chovatele a práci v hospodářství. Projekt byl zaměřený převážně jako venkovní aktivita, která rozvíjí vědomosti a pozitivní postoj dětí k přírodě.
Děti se seznámily s domácími zvířaty a jejich potřebami. Pod dohledem paní Bílové měly možnost si některá zvířata pochovat, pohladit či nakrmit. Nejvíce se jim líbil přímý kontakt se zvířaty, hlavně mláďaty, a jejich krmení. Děti si uvědomily, že zvíře je živý tvor, je třeba se k němu chovat ohleduplně, a péče o něj obnáší mnoho práce a zodpovědnosti. 
Z reakce dětí na práci v hospodářství vyplývá potřeba častějšího kontaktu s praktickými činnostmi a vytváření hodnot vlastními silami.
 

Zvířátka - družina - projekt