Znojemské podzemí a bunkr Zahrada - projektový den mimo školu

V úterý 11. 6.  žáci 4. A a 4. B vyrazili na celodenní výlet na jih Moravy. Nejprve jsme zajeli do Šatova, kde jsme navštívili pěchotní srub MJ-S 3 „Zahrada“, který byl vybudován v rámci předválečného opevnění. Stavba byla započata v květnu 1938 a do Mnichovské dohody nebyl dokončen. Po válce se rozhodlo o jeho dokončení. V roce 1950 byly osazeny zvony. Armáda využívala objekt až do roku 1999, kdy byl srub vyklizen. Od roku 2004 je srub zpřístupněn věřejnosti. Děti si ve srubu prohlédly pevnostní výzbroj – dva pevnostní kanóny, těžké a lehké kulomety a další důležitou výbavu, dále vojenské ubikace, vojenskou kuchyň, systém na rozvod vzduchu a od pana průvodce každý dostal i náboj. Hlavně klukům se zbraně líbily a měli na pana průvodce hodně dotazů.

Poté jsme se vrátili do Znojma a navštívili Znojemské podzemí. Protože jsme si ve škole již o městě Znojmě některé informace vyhledávali, byli jsme dobře připraveni a paní průvodkyně byla mile překvapena našimi znalostmi. Znojemské podzemí je dlouhé 27 km, my jsme šli trasu dlouhou 750 metrů. Procházeli jsme podzemím za použití nejmodernějších technologií a se zvukovou i světelnou kulisou. Dozvěděli jsme se zajímavé legendy o dobývání města Znojma a o funkci podzemí pro znojemské obyvatele i podrobnosti o historii podzemí.

Poslední hodinu jsme strávili prohlídkou města a obdivovali památky královského města jako jsou rotunda svaté Kateřiny, Znojemský hrad nebo výhled na řeku Dyji.


Znojmo a Šatov, 4. A a 4. B