Život malých rybek - projektový den ve školní družině

V úterý 23. června jsme s žáky navštívili RYBNÍKAŘSTVÍ POHOŘELICE a.s.

Od pana A. Vavřiny, který nás areálem provázel jsme se dozvěděli, že na Pohořelicku patřily mezi nejvýznačnější zakladatele rybníků rody Perštejnů a Žabků. Rybníky v pohořelické pánvi jsou existenčně závislé na vodách řeky Jihlavy, teprve vybudování splavu na řece Jihlavě u obce Cvrčovice Perštejny v roce 1519 a dokončení dnešního Mlýnského náhonu umožnilo rozmach v budování rybniční soustavy kolem Pohořelic.

Pan Vavřina žáky pochválil za ukázněnost a zvídavost. Nejvíce se žákům líbili sádky, kde skákali a tancovali po hladině kapři a zaujala je líheň, kde pozorovali plůdky a malé rybičky. Žáci si uvědomili, že ryby jsou velice zranitelné, je třeba se k nim chovat opatrně, a péče o ně obnáší hodně práce a zodpovědnosti. Žáci se dozvěděli o škodných, kteří patří mezi hlavní nepřátele rybochovu (vydra, kormorán, racek).

Žáci získali obecné informace o povolání vodohospodáře a rozšířili si poznatky o rybách.

V areálu pod dohledem zaměstnance vytáhli pomocí podběráku kapra a krmili ryby v sádkách.

Závěr prohlídky patřil prodejně ryb http://eshop.rybnikarstvi-pohorelice.cz/, kde v kádích měli jesetery, jelce, úhoře, koi a další zajímavé ryby.

Ráda bych poděkovala vodohospodáři panu Aleši Vavřinovi za zajímavou exkurzi a celé společnosti RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE a.s.


Život malých rybek