Zápis do 1. třídy 2019

Dne 16. dubna 2019 nastal velký den pro všechny předškoláky, jelikož je čekal zápis do 1. ročníku. Vstupem do školy se děti ocitly v pohádkovém světě, který je jim blízký, a proto se nikdo nemusel ničeho bát.

Na budoucí prvňáčky čekaly ve třídách paní učitelky, se kterými děti prošly různá stanoviště. Zde si vyzkoušely různé matematické dovednosti, jako počet prvků, přiřazení čísel, pojmenovávání geometrických tvarů atd.

Na další zastávce si mohly vyzkoušet své rytmické dovednosti a zazpívat svoji oblíbenou písničku nebo zarecitovat básničku.

Hravou formou si také vyzkoušely plnit připravené úkoly na interaktivní tabuli, kde roztočily kostku, která jim určila počet prvků, které následně přiřazovaly.

Nedílnou součástí zápisu bylo, že si budoucí prvňáčci sedli do lavic a pod vedením paní učitelky ukázali své písemné schopnosti a dovednosti.

Doufáme, že se u nás dětem líbilo a přejeme jim radostný vstup do školního života.


Zápis 2019