Zápis do 1. třídy

K zápisu do 1. ročníku se v ZŠ Němčice dostavilo 36 dětí. Školu si budoucí prvňáčci mohli prohlédnout před nedávnem na Dnu otevřených dveří, aby nešly k zápisu do úplně neznámého prostředí a mnohé z nich se svými rodiči tuto možnost využili. V den zápisu se pak mohli lépe soustředit na úkoly, které je čekaly. V průběhu zápisu je čekalo ve třídě několik stanovišť  s různými úkoly. Za splnění úkolu obdrželi razítka.

Úkoly byly zaměřené na zjišťování grafomotorické úrovně, na schopnost vyjadřovat se a správně vyslovovat. Děti měly za úkol napodobit tvary, rozpoznat a pojmenovat některé předměty a zvířátka na obrázcích, z obrázků také odhadovaly jaká pohádka je na nich zobrazena. Část úkolů děti plnily na interaktivní tabuli.  Po celou dobu jim psychickou oporou byli rodiče a jakmile si děti mohly na závěr za odměnu vybrat něco z drobných dárků, které pro ně vyrobili žáci ze školní družiny, už se spokojeně usmívaly.

Hned od následujícího týdne se budou děti se svými rodiči jednou týdně potkávat ve škole v adaptačním kurzu, který jim má pomoci zvyknout si na prostředí školy a také na své budoucí spolužáky. Tento cyklus navazuje na předškolní přípravu v mateřské škole a bude zaměřen na stimulaci rozvoje různých oblastí důležitých pro školní úspěšnost. 

Počet budoucích prvňáčků umožní v dalším školním roce vytvořit dvě první třídy o menším počtu žáků, což je velká výhoda pro uplatnění individuálního přístupu, pro využívání metod skupinové práce, kooperativního učení a pro diferenciaci úkolů.


Zápis do 1. třídy 2022