Zápis 2018

V úterý 17. dubna k zápisu v ZŠ Němčice přišlo v doprovodu rodičů 24 dětí. Paní učitelky se pro výzdobu i zaměření úkolů nechaly inspirovat pohádkou Nemo. Barevné rybičky, mořští živočichové, potapěčský skafandr - to vše zaujalo děti i jejich rodiče. Také plněním úkolů budoucí školáky provázely krásně zbarvené mořské rybičky.

Učitelky u dětí zjišťovaly grafomotorickou úroveň, schopnost vyjadřovat se a správně vyslovovat. Děti měly za úkol vyhledávat geometrické tvary a sestavit z nich obrázek nebo napodobit rytmus. Ryze praktický úkol - zavázat tkaničku - nebyl moc oblíbený, ale s úkoly na interaktivní tabuli, při kterých se zjišťovala orientace v prostoru zvládaly děti bez problémů. Na některých dětech bylo vidět, že jsou z nezvyklé situace zpočátku trochu nejisté, postupně nervozita opadla, Jakmile si děti mohly na závěr za odměnu vybrat něco z drobných dárků, které pro ně vyrobili žáci ze školní družiny, většinou už se spokojeně usmívaly. Většina dětí nedávno základní školu navštívila se svou mateřskou školou a účastnila se přímo vyučování prvních ročníků, aby si mohly udělat obrázek o tom, jak to v hodinách probíhá.

Hned od následujícího týdne se budou děti se svými rodiči jednou týdně potkávat ve škole se svou budoucí paní učitelkou a budou si tak zvykat na prostředí a spolužáky. Tento cyklus bude navazovat na předškolní přípravu v mateřské škole a bude zaměřen na stimulaci rozvoje oblastí důležitých pro školní úspěšnost.


Zápis 2018