Zaměstnanci

Zaměstnanci základní školy

zleva zezadu stojící: pí učitelka Ester Klodová, za ní se schovává pí školnice Jindra Jonášová, pí ekonomka Hana Homolková, asistentka pedagoga Renata Fajmonová, pí učitelka Renata Jalová, pí učitelka Zdenka Adamová, pí ředitelka Marie Magerová, asistentka pedagoga Diana Nováková, pí učitelka Drahomíra Smolíková, asistentka pedagoga Lenka Fraňková, pí učitelka Magdalena Pavlíková
zleva vpředu:
pí vychovatelka Kateřina Kudláčková, pí školnice Dagmar Halouzková, pí učitelka Markéta Beránková, pí učitelka Ladislava Dvořáková

Ředitelka školy: Mgr. Marie Magerová
Zástupce ředitele: Bc. Hana Homolková
Třídní učitelky ZŠ:  
1. A Mgr. Renata Jalová
1. B Mgr. Andrea Rosendorfová
2. A Mgr. Markéta Beránková
3. A Mgr. Magdalena Pavlíková
3. B Mgr. Drahomíra Smolíková
4. A Mgr. Zdeňka Adamová
5. A Mgr. Ladislava Dvořáková
Netřídní učitelky ZŠ:  
VV, PČ Mgr. Dagmar Rosendorfová
Asistentky pedagoga:  
  Dana Kyselová
  Diana Nováková
  Jiřina Pipalová
  Lenka Fraňková
  Renata Fajmonová
  Jana Knížátková
Družina:  
vedoucí vychovatelka Dana Kyselová
vychovatelka Diana Nováková
vychovatelka Kateřina Kudláčková
Provozní zaměstnanci:  
ekonomka Bc. Hana Homolková
školnice Jindra Jonášová
vrátná Svatava Nakoukalová
uklízečka, výdej obědů Anna Klásková
uklízečka Liběna Lesonická
výdej obědů Alena Kahúnová
   
MŠ Alexovice:  
vedoucí učitelka Marie Chaloupková
učitelka Vlasta Plagová
učitelka Gabriela Moosová
Provozní zaměstanci:  
školnice Jana Horníková
výdej jídla Libuše Dittrichová
   
MŠ Němčice  
vedoucí učitelka Alena Prudíková
učitelka Marie Dürcbocková
učitelka Ludmila Velevová
učitelka Dana Bulová
Provozní zaměstnanci:  
školnice Miroslava Kutílková
   
Školní jídelna  
vedoucí školní jídelny Bc. Hana Homolková
vedoucí kuchařka Romana Kulhánková
kuchařka Lucie Kusslová
kuchařka Kateřina Krejčí
kuchařka Libuše Dittrichová