Zaměstnanci

zleva zezadu stojící: Jana Knížátková (asistentka), Dana Kyselová (vedoucí vychovatelka), Drahomíra Smolíková
(učitelka, 4. B), Kateřina Kudláčková (vychovatelka), Diana Nováková (asistentka, vychovatelka), Markéta Beránková (učitelka, 3. A), Marie Magerová (ředitelka), Svatava Nakoukalová (vrátná), Hana Homolková (ekonomka), Anna Klásková (uklízečka), Andrea Rosendorfová (učitelka), Renata Jalová (učitelka, 2. A), Renata Fajmonová (asistentka),  
zleva vpředu sedící:
 Zdenka Adamová (učitelka, 5. A), Lenka Fraňková (vychovatelka), Magdalena Pavlíková (učitelka, 1. A), Jana Komarovová (asistentka), Jiřina Pipalová (asistentka), Ladislava Dvořáková (učitelka, 4. A)

Ředitelka školy: Mgr. Marie Magerová
Zástupce ředitele: Bc. Hana Homolková
Třídní učitelky ZŠ:  
1. A Mgr. Magdalena Pavlíková
2. A Mgr. Renata Jalová
3. A Mgr. Markéta Beránková
4. A Mgr. Ladislava Dvořáková
4. B Mgr. Drahomíra Smolíková
5. A Mgr. Zdeňka Adamová
Netřídní učitelky ZŠ:  
VV, PČ, Vl Mgr. Andrea Rosendorfová
Asistentky pedagoga:  
  Diana Nováková
  Jiřina Pipalová
  Renata Fajmonová
  Jana Komarovová
  Hana Hubatková
  Alena Kulhánková
Družina:  
vedoucí vychovatelka Dana Kyselová
vychovatelka Diana Nováková
vychovatelka Kateřina Kudláčková
vychovatelka Tereza Kašparovská
Provozní zaměstnanci:  
ekonomka Bc. Hana Homolková
školnice Martina Křížová
vrátná Svatava Nakoukalová
uklízečka, výdej obědů Anna Klásková
uklízečka Liběna Lesonická
výdej obědů Alena Kahúnová
   
MŠ Alexovice:  
vedoucí učitelka Marie Chaloupková
učitelka Vlasta Plagová
učitelka Gabriela Moosová
Provozní zaměstanci:  
školnice Jana Horníková
výdej jídla Libuše Dittrichová
MŠ Němčice  
vedoucí učitelka Alena Prudíková
učitelka Marie Dürcbocková
učitelka Ludmila Velevová
učitelka Dana Bulová
Provozní zaměstnanci:  
školnice Miroslava Kutílková
   
Školní jídelna  
vedoucí školní jídelny Martina Voborná
vedoucí kuchařka Romana Kulhánková
kuchařka Lucie Kusslová
kuchařka Kateřina Krejčí
kuchařka Libuše Dittrichová