Zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Marie Magerová, ICT koordinátor  zsnemcice@seznam.cz
Zástupce ředitele: Bc. Hana Homolková  zsnemcice@seznam.cz
Třídní učitelky ZŠ:    
Přípravná třída Dana Bulová  
1. A Mgr. Magdalena Pavlíková  
1. B Mgr. Renata Jalová  
2. A Mgr. Milada Kudelová milada.kudelova@gmail.com
3. A Mgr. Ladislava Dvořáková, vedoucí učitelka badomil01@gmail.com
3. B Mgr. Marcela Fukačová  
4. A Mgr. Drahomíra Smolíková, šk. preventista D.Valecka@seznam.cz
5. A Mgr. Zdeňka Adamová, výchovný poradce  adamova.zd@seznam.cz
Netřídní učitelky ZŠ:    
VV, PČ, TV Mgr. Dagmar Rosendorfová  
2. pedagog ve 4. A Mgr. Eva Hniličková  
Asistentky pedagoga:    
  Diana Nováková  
  Jiřina Pipalová  
  Renata Fajmonová  
  Tereza Adamová  
  Miroslava Jelínková  
Družina:    
vedoucí vychovatelka Dana Kyselová  
vychovatelka Diana Nováková  
vychovatelka Jarmila Hlavinková hlavinkova11@seznam.cz
vychovatelka Miroslava Jelínková  
vychovatelka Tereza Adamová  
Provozní zaměstnanci:    
ekonomka Bc. Hana Homolková  
školnice Martina Křížová  
vrátná Svatava Nakoukalová  
uklízečka, výdej obědů Anna Klásková  
uklízečka Liběna Lesonická  
výdej obědů Lucie Kusslová  
     
MŠ Alexovice:    
vedoucí učitelka Iveta Šmirgová, DiS.  
učitelka Marie Chaloupková  
učitelka Vlasta Plagová  
učitelka Gabriela Moosová  
Provozní zaměstanci:    
školnice Jana Horníková  
výdej jídla Barbora Šeberová  
MŠ Němčice    
vedoucí učitelka Alena Prudíková  
učitelka Marie Dürbocková  
učitelka Ludmila Velevová  
učitelka Kateřina Haladová  
Provozní zaměstnanci:    
školnice Miroslava Kutílková  
     
Školní jídelna    
vedoucí školní jídelny Martina Voborná  
vedoucí kuchařka Romana Kulhánková  
kuchařka Lucie Kusslová  
kuchařka Vlasta Jurenková  
kuchařka Barbora Šeberová