Zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Marie Magerová, ICT koordinátor
Zástupce ředitele: Bc. Hana Homolková
Třídní učitelky ZŠ:  
Přípravná třída Bc Tereza Kašparovská
1. A Mgr. Magdalena Pavlíková
1. B Mgr. Renata Jalová
2. A Mgr. Drahomíra Smolíková, preventista
3. A Mgr. Zdeňka Adamová, výchovný poradce
4. A Mgr. Milada Kudelová
5. A Mgr. Ladislava Dvořáková, ved. učitelka
5. B Mgr. Zuzana Novosádová
Netřídní učitelky ZŠ:  
VV, PČ, Vl Mgr. Andrea Rosendorfová
Asistentky pedagoga:  
  Diana Nováková
  Jiřina Pipalová
  Renata Fajmonová
  Iveta Šmirgová
  Jana Komarovová
  Hana Hubatková
  Natálie Brokešová
Družina:  
vedoucí vychovatelka Dana Kyselová
vychovatelka Diana Nováková
vychovatelka Jarmila Hlavinková
vychovatelka Iveta Šmirgová
Provozní zaměstnanci:  
ekonomka Bc. Hana Homolková
školnice Martina Křížová
vrátná Svatava Nakoukalová
uklízečka, výdej obědů Anna Klásková
uklízečka Liběna Lesonická
výdej obědů Lusie Kusslová
   
MŠ Alexovice:  
vedoucí učitelka Marie Chaloupková
učitelka Vlasta Plagová
učitelka Gabriela Moosová
učitelka Jitka Soldánová
Provozní zaměstanci:  
školnice Jana Horníková
výdej jídla Libuše Dittrichová
MŠ Němčice  
vedoucí učitelka Alena Prudíková
učitelka Marie Dürcbocková
učitelka Ludmila Velevová
učitelka Dana Bulová
Provozní zaměstnanci:  
školnice Miroslava Kutílková
   
Školní jídelna  
vedoucí školní jídelny Martina Voborná
vedoucí kuchařka Romana Kulhánková
kuchařka Lucie Kusslová
kuchařka Vlasta Jurenková
kuchařka Libuše Dittrichová