Zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Marie Magerová, ICT koordinátor  zsnemcice@seznam.cz
Zástupce ředitele: Bc. Hana Homolková  zsnemcice@seznam.cz
Třídní učitelky ZŠ:    
Přípravná třída Bc Tereza Kašparovská  
1. A Mgr. Magdalena Pavlíková  
1. B Mgr. Renata Jalová  
2. A Mgr. Drahomíra Smolíková, preventista  D.Valecka@seznam.cz
3. A Mgr. Zdeňka Adamová, výchovný poradce adamova.zd@seznam.cz
4. A Mgr. Milada Kudelová  milada.kudelova@gmail.com
5. A Mgr. Ladislava Dvořáková, ved. učitelka  badomil@seznam.cz
5. B Mgr. Zuzana Novosádová zzuuzzka@seznam.cz
Netřídní učitelky ZŠ:    
VV, PČ, Vl Mgr. Andrea Rosendorfová  
Asistentky pedagoga:    
  Diana Nováková  
  Jiřina Pipalová  
  Renata Fajmonová  
  Iveta Šmirgová  
  Jana Komarovová  
  Hana Hubatková  
  Natálie Brokešová  
Družina:    
vedoucí vychovatelka Dana Kyselová  
vychovatelka Diana Nováková  
vychovatelka Jarmila Hlavinková hlavinkova11@seznam.cz
vychovatelka Iveta Šmirgová  
Provozní zaměstnanci:    
ekonomka Bc. Hana Homolková  
školnice Martina Křížová  
vrátná Svatava Nakoukalová  
uklízečka, výdej obědů Anna Klásková  
uklízečka Liběna Lesonická  
výdej obědů Lusie Kusslová  
     
MŠ Alexovice:    
vedoucí učitelka Marie Chaloupková  
učitelka Vlasta Plagová  
učitelka Gabriela Moosová  
učitelka Jitka Soldánová  
Provozní zaměstanci:    
školnice Jana Horníková  
výdej jídla Libuše Dittrichová  
MŠ Němčice    
vedoucí učitelka Alena Prudíková  
učitelka Marie Dürcbocková  
učitelka Ludmila Velevová  
učitelka Dana Bulová  
Provozní zaměstnanci:    
školnice Miroslava Kutílková  
     
Školní jídelna    
vedoucí školní jídelny Martina Voborná  
vedoucí kuchařka Romana Kulhánková  
kuchařka Lucie Kusslová  
kuchařka Vlasta Jurenková  
kuchařka Libuše Dittrichová