Zájmové kroužky

Zájmová činnost kroužků probíhá v měsících říjen – květen.

Do kroužků je možné žáky zapisovat již od 3. září do tabulky ve škole na nástěnce. Začátek činnosti kroužků je v říjnu.

Skutečně potom budou fungovat jen ty kroužky, kde bude dostatečný počet zájemců. V každém kroužku musí být minimálně 10 dětí, aby mohl být otevřen.

U každého sloupce je číslicí naznačeno, kolik dětí může maximálně kroužek navštěvovat.

Kroužky jsou součástí zájmového vzdělávání stejně jako školní družina. Žák proto musí vyplnit přihlášku do ŠD (školní družiny).

Platí se za měsíce září až prosinec 400 Kč a poté za měsíce leden až červen 600 Kč.    Na měsíc vychází platba za kroužek 100Kč a je jedno kolik kroužků dítě navštěvuje.

Platbu za I. pololetí je nutné uskutečnit do konce října, platbu za II. pololetí do konce února.

Pouze u těch kroužků, kde se nakupuje materiál (keramika, výtvarné dílny) nebo se musí zaplatit pronájem haly (sportovní hry) se vybírá další poplatek + 250,- za pololetí. 

 

ZPÍVÁME SI PRO RADOST

PONDĚLÍ 13.15 - 14.15

3. - 5. TŘÍDA

 MGR. D. SMOLÍKOVÁ

KERAMIKA

STŘEDA 15.00 - 16.00

1. A 2. TŘÍDA

 PÍ UČ. H. HUBATKOVÁ

VÝTVARNÁ DÍLNA

ČTVRTEK 13.15 - 14.15

1 A 2. TŘÍDA

 MGR. M. BERÁNKOVÁ

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

ČTVRTEK 12.15 - 13.15

1., 2. TŘÍDA

 MGR. R. JALOVÁ

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

PONDĚLÍ 12.15 - 13.15

1., 2. TŘÍDA

 MGR. M. PAVLÍKOVÁ

KERAMIKA

ÚTERÝ 13.15 - 14.15

3. - 5. TŘÍDA

 MGR. M. BERÁNKOVÁ

VESELÁ ANGLIČTINA

STŘEDA 13.15 - 14.15

1 A 2. TŘÍDA

 MGR. L. DVOŘÁKOVÁ

SPORTOVNÍ HRY

STŘEDA 13.15 - 14.45

3. - 5. TŘÍDA

 MGR. Z. ADAMOVÁ

DOBRODRUŽSTVÍ S KNIHOU

ČTVRTEK 13.15 - 14.15

2. - 5. TŘÍDA

MGR. Z. ADAMOVÁ

PRÁCE S PC PRO POKROČILÉ

ÚTERÝ 13.15 - 14.15

2. - 5. TŘÍDA

MGR. M. MAGEROVÁ

DESKOVÉ HRY

STŘEDA 13.15 – 14.15

3. – 5. TŘÍDA

MGR. D. SMOLÍKOVÁ