Zájmové kroužky

Zájmová činnost kroužků probíhá v měsících říjen – květen.

Do kroužků je možné žáky zapisovat již od 2. září do tabulky ve škole na nástěnce. Začátek činnosti kroužků je v říjnu.

Skutečně potom budou fungovat jen ty kroužky, kde bude dostatečný počet zájemců. V každém kroužku musí být minimálně 10 dětí, aby mohl být otevřen.

Kroužky jsou součástí zájmového vzdělávání stejně jako školní družina. Žák proto musí vyplnit přihlášku do ŠD (školní družiny).

Platí se za měsíce září až prosinec 400 Kč a poté za měsíce leden až červen 600 Kč. Na měsíc vychází platba za kroužek 100Kč a je jedno, kolik kroužků dítě navštěvuje.

Platbu za I. pololetí je nutné uskutečnit do konce října, platbu za II. pololetí do konce února.

Pouze u těch kroužků, kde se nakupuje materiál (keramika, výtvarné dílny), bude vybírat poplatek. Na keramiku se vybírá 250,- a na výtvarnou dílnu 100,-.

Kroužek polytechnická výchova 500,- za pololetí.

 

KERAMIKA

PONDĚLÍ 15.00 - 16.00

1. - 2. TŘÍDA

 PÍ UČ. NOVÁKOVÁ

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

PONDĚLÍ 12.00 - 13.00

1. TŘÍDA

 MGR. Z. ADAMOVÁ

MÍČOVÉ HRY

ÚTERÝ 14.00 - 15.30

3 - 5. TŘÍDA

 PÍ UČ. HLAVINKOVÁ

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

ÚTERÝ 13.00 - 14.00

1., 2. TŘÍDA

 MGR. R. JALOVÁ

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

ÚTERÝ  14. 00 - 15.00

3. - 5. TŘÍDA

 MGR. M. MAGEROVÁ

DESKOVÉ HRY

STŘEDA 13.00 - 14.30       JIŽ OD ZÁŘÍ, projekt EU

3. - 5. TŘÍDA

 MGR. D. SMOLÍKOVÁ

ANGLICKÝ JAZYK

STŘEDA 13.15 - 14.15

2. TŘÍDA

 MGR. L. DVOŘÁKOVÁ

KERAMIKA

STŘEDA 15.00 - 16.00

 

PÍ VYCH. NOVÁKOVÁ

DOBRODRUŽSTVÍ S KNIHOU

ČTVRTEK 13.00 - 14.30     JIŽ OD ZÁŘÍ, PROJEKT EU

2. - 5. TŘÍDA

 MGR. Z. ADAMOVÁ

VÝTVARNÁ DÍLNA

STŘEDA  13.15 - 14.15

1. - 2. TŘÍDA

 MGR. M. BERÁNKOVÁ

ANGLICKÝ JAZYK

ČTVRTEK 13.00 - 14.00

1. TŘÍDA

 MGR. Z. NOVOSÁDOVÁ

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

ČTVRTEK 14.00 – 16.00

1. – 5. TŘÍDA

 P. UČ. MINSTER

KERAMIKA

ČTVRTEK 15.00 - 16.00

3. - 5. TŘÍDA

 PÍ UČ. HUBATKOVÁ

FLORBAL

PÁTEK 14.00 - 15.30

1. - 5. TŘÍDA

 PÍ UČ. HLAVINKOVÁ