Zájmová činnost

Informace k zájmovým kroužkům

Zájmová činnost kroužků probíhá v měsících říjen – květen.

Do kroužků je možné žáky zapisovat již od 1. září na informační tabuli u šaten.

Rodiče zváží přihlášení do kroužků. Skutečně potom budou fungovat jen ty kroužky, kde bude dostatečný počet zájemců.

Některé kroužky mají naopak omezenou kapacitu, aby činnost v nich byla smysluplná. Začátek činnosti kroužků je v říjnu. Kroužky, které vedou naše učitelky, jsou součástí zájmového vzdělávání stejně jako školní družina. Žák tedy vyplní přihlášku do ŠD (školní družiny), platí měsíčně 100 Kč a je jedno, kolik kroužků navštěvuje. Pouze u těch kroužků, kde se nakupuje materiál (keramika, výtvarné dílny) nebo se musí zaplatil pronájem haly (sportovní hry) se vybírá další poplatek + 250,- za pololetí.  Platí se za měsíce září až prosinec, to je 400 Kč-, platbu nutné uskutečnit nejpozději do konce měsíce října. 

Poté za měsíce leden až červen, to je 600 Kč, platbu nutné uskutečnit do konce měsíce února.

Kroužky Deskové hry a Dobrodružství s knihou jsou hrazeny z projektu OP VVV, a protože mají nařízený počet hodin, začínají již v září!

Kroužek Veselá věda není organizován zaměstnanci naší školy, škola poskytuje pouze prostory. Koná se v pondělí od 13:30 do 14:30 hod.

Platba se uskutečňuje podle informací na www.veselaveda.cz a tamtéž probíhá přihlášení.

KROUŽKY VEDENÉ UČITELKAMI ZŠ  - šk. rok 2017/18

ZPÍVÁME SI PRO RADOST PONDĚLÍ 13.00 - 14.00 3. - 5. TŘÍDA  MGR. D. SMOLÍKOVÁ
KERAMIKA PONDĚLÍ 14.30 - 15.30 1. A 2. TŘÍDA  PÍ UČ. D. NOVÁKOVÁ
VÝTVARNÁ DÍLNA ÚTERÝ 13.00 - 14.00 1. - 5. TŘÍDA  MGR. M. BERÁNKOVÁ
DESKOVÉ HRY ÚTERÝ 13.30 - 15.00 3. - 5. TŘÍDA  MGR. D. SMOLÍKOVÁ
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK ÚTERÝ 12.00 - 13.00 1., 2. TŘÍDA  MGR. R. JALOVÁ
KERAMIKA STŘEDA 13.00 - 14.00 3. - 5. TŘÍDA  MGR. M. BERÁNKOVÁ
ANGLIČTINA HROU STŘEDA 13.00 - 14.00 1., 2. TŘÍDA  MGR. L. DVOŘÁKOVÁ
SPORTOVNÍ HRY STŘEDA 13.15 - 14.45 3. - 5. TŘÍDA  MGR. Z. ADAMOVÁ
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK STŘEDA 13.00 - 14.00 1. ,2. TŘÍDA  MGR. M. PAVLÍKOVÁ
VÝTVARNÁ DÍLNA ČTVRTEK 13.00 - 14.00 1. - 5. TŘÍDA  MGR. M. BERÁNKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ S KNIHOU ČTVRTEK 13.00 - 14.30  2. - 5. TŘÍDA  MGR. Z. ADAMOVÁ
ZÁKLADY PRÁCE S PC ČTVRTEK 13.00 - 14.00 3. ,4. TŘÍDA  MGR. M. MAGEROVÁ