Zahájení školního roku 2019/20

Zahájení školního roku 2019/2020 v Základní škole Němčice proběhlo už tradičně za hojné účasti rodičů a dalších rodinných příslušníků.

Letos škola přivítala 32 prvňáčků a také 15 dětí z nově zřízené přípravné třídy.

Na úvod svoje mladší spolužáky pozdravili krátkým kulturním vystoupením žáci 5. třídy a od nich také obdrželi prvňáci i děti přípravné třídy malé dárky pro radost. Od ředitelky školy se účastníci zahájení dozvěděli základní informace o organizaci nového školního roku, třídnictví a plánovaných akcích. Na závěr vtipně a v odlehčeném tónu popřál všem žákům úspěšný školní rok také pan místostarosta Jaroslav Sojka.

Po slavnostním společném zahájení se první třídy přesunuly i s rodiči do učeben, kde na ně čekaly další dárkové balíčky a nové učebnice. Prostředí nebylo pro děti nové, většina z nich se účastnila adaptačního kurzu v průběhu předešlého školního roku, ve kterém se seznamovaly s prostředím školy, učitelkami a zkoušeli si „nanečisto“ způsob práce ve škole. Možná i z toho důvodu proběhlo zahájení v pohodové atmosféře a první školní den v Němčicích zdobily dětské úsměvy i radost z opětovného setkání spolužáků.


Zahájení školního roku 2019-20