Zábavné dopoledne na závěr školního roku

Na závěr letošního neobvyklého roku, který kromě prezenční výuky připravil naše žáky i o spoustu mimoškolních akcí, jsme zařadili zábavné dopoledne. S organizací nám pomohli rodiče i další pomocníci například z řad studentů. V celém venkovním i vnitřním areálu školy bylo asi 20 stanovišť, na kterých si mohly děti vyzkoušet svoje pohybové dovednosti, důvtip, rychlost nebo šikovnost. Za provedený úkol žáci obdrželi body, které se zaznamenaly soutěžícímu do tabulky. Z prostředků Klubu rodičů a přátel školy bylo zakoupeno množství drobných odměn a tyto odměny si na závěr žáci nakupovali za shromážděné body. Cílem bylo, aby si děti uměly zvolit soutěžní strategii a na škodu nebylo ani to, že musely odhadnout a spočítat svoje nákupní možnosti. Žáci, i ti nejmladší, soutěžili s chutí a vydali ze sebe v parném letním dnu nemálo energie.


Zábavné dopoledne pro žáky ZŠ Němčice