Využití 3D tisku ve škole

Projekt využití 3D tisku ve škole probíhal 28.1.2021. Tiskárnu škola vlastní teprve krátkou dobu. Zakoupili jsme ji v prosinci 2020 ze sponzorského daru. Pro tento projekt jsme si pozvali jsme si odborníka, který běžně pracuje s 3D tiskárnou a dovede připravit 3D modely pro tisk. Ten dětem úměrně jejich věku vysvětlil, jak se tvoří model, jak 3D tik probíhá. Děti si prohlédly a osahaly výrobky, které byly už v předstihu na ukázku vytisknuty, například ještěrka, žabka a jiné. Pomocí 3D tiskárny  bylo pro třídu, která projekt realizovala, opraveno počítadlo, kterému chyběly kuličky. Tyto chybějící kuličky byly na 3D tiskárně vytisknuty a počítadlo se vrátilo do užívání žákům. Na závěr dne byl zadán do tisku talisman sovičky, kterou si děti odnesly jako drobný dárek. Projektu se zúčastnily děti 1. třídy. a v průběhu dne si také vyzkoušely  některé z jednodušších SW pro malování.


Polytechnická výchova