Výročí 100 let republiky - projekt

V pátek 26.10. se žáci naší školy prací na projektu 100leté kořeny připojili k oslavám výročí vzniku ČSR. Cílem bylo, aby si žáci uvědomili, z jakých společných hodnot naše republika vzešla.

První část dne žáci pracovali ve skupinách a v každém ročníku zpracovávali podklady z historie našeho státu. Vycházeli jednak z videí, které byly k této příležitosti připravené a seznamovaly žáky s jednotlivými osobnostmi naší historie, hledali informace z textů, článků, starší žáci hledali také na internetu. Cílem bylo seznámit se s některými osobnostmi, mladší žáci pracovali se státními symboly, s mapkami, obrázky.

Po splnění jednotlivých úkolů a po získání informací vždy k určité historické epoše se žáci přeskupili do skupin tak, že v každé třídě byla jedna skupina z každého ročníku, které ostatním prezentovala souhrn toho, co k jednotlivým epochám zjistili a své práce potom přidali na společné tablo se stromem republiky. Pro mladší žáky bylo téma poměrně těžké, protože o jednotlivých obdobích v dějinách našeho státu ještě neměli příliš informací. Důležité pro ně bylo spíše vědomí, že se stali součástí společného díla.

Na závěr dne si všichni zúčastnění nalepili lístek na společný strom-lípu. Projekt byl navíc završen zasázením skutečné lípy na němčické návsi.


100 let republiky - projekt