Výroba hrací kostky ze dřeva - projekt ve škole, 3. A

V hodině geometrie jsme v květnu se třídou 3. A probírali prostorová tělesa – krychli a kvádr. Děti poznávaly tělesa na obrázcích, ukazovaly hrany, stěny, vrcholy. V rámci projektu jsme se rozhodli, že si krychli i vyrobíme. Aby děti byly lépe motivované, vyrobily si krychli speciální – funkční hrací kostku.

Oslovila jsem pana učitele (odborníka), který vyučuje praktické dílny na Středním odborném učilišti řemesel v Moravském Krumlově. Domluvili jsme si schůzku, kde jsme probrali, co bude náplní projektu, co budeme potřebovat za pomůcky a materiál k tvoření. Zjistili jsme, zda je nářadí ve školní dílně dostatek a samozřejmě si domluvili termín. Pan učitel pro děti polovýrobek - 20 hrubě opracovaných kostek z měkkého dřeva o hraně 6 cm. Připravili jsme 16 pilníků, brusné papíry, svěráky a dvě elektrické vypalovačky na dřevo a také síť krychle, kde byly zakreslené tečky hrací kostky.

V úterý 7. 6. jsme s dětmi přišli do dílny. Nejprve jsme je poučili o bezpečnosti práce s nářadím. Ukázali jsme jim postup při opracování krychle, seznámili jsme je s uložením veškerého nářadí, které budou potřebovat a s jeho funkcí. Každé dítě dostalo neopracovanou dřevěnou krychli z měkkého dřeva. Za úkol si měly děti upnout krychli do svěráku a všechny hrany a vrcholy opilovat tak, aby když hodí kostkou, tak se kostka kutálela. Některým dětem s upnutím do svěráku pomohl pan učitel. Děti pilovaly ručním pilníkem. Porovnávaly svoji kostku s již hotovým vzorem. Většinou byla kostka opilovaná málo a museli ji znovu upnout do svěráku a opět pracovat. Pokud kostka byla dobře opilovaná (zhodnotil odborník nebo paní učitelka), vzaly si děti brusný papír a celou kostku obrousily do hladka. Poté si děti tužkou vyznačily na kostku počet teček. Dívaly se přitom na vzor - papírovou síť krychle, kde byly tečky nakreslené. Musely při tom přemýšlet, aby šest teček bylo naproti jedné tečce apod. Vzájemně si pomáhaly. Posledním úkolem bylo rozpálenou vypalovačkou na dřevo vypálit správný počet teček na každou stěnu krychle. Přichystaná byla dvě stanoviště a postupně, jak děti dokončovaly předešlou práci, střídaly se u vypalovačky.

Myslím, že děti práce hodně bavila, a hrací kostku si nadšeně odnášely domů.


Výroba hrací kostky ze dřeva - projekt ve škole