Voda v domácnosti - projektový den ve školní družině

Ve čtvrtek 23. ledna jsem navštívili s žáky prameniště a úpravnu vody Ivančice (nad soutokem Jihlavy a Rokytné) a čistírnu odpadních vod Ivančice. Před samotnou exkurzí jsme si v učebně na interaktivní tabuli prohlédli videa o koloběhu vody: https://drive.google.com/open?id=1MvBSGM96UFAcaB9rR8bpQPF7XArmH52a a vizualizaci ČOV o provozu úpravny vody: https://www.youtube.com/watch?v=SPIAx3yDSTY

Na úpravně jsme se dozvěděli, že surová voda se odvádí do úpravny vody, kde se přemění na vodu pitnou. Odtud směřuje do vodojemů a následně přes vodovodní sítě do našich domácností. Spotřebovaná voda míří do kanalizace a následně do čistírny odpadních vod, tam se vyčistí a čistá se vrací do řeky Jihlavy. Velkým nepřítelem pro kanalizaci je olej a tuky, které ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. My už víme, že oleje a tuky přendáme např. do starého sáčku nebo do PET lahve a odevzdáme je jako tříděný odpad.

Cílem exkurze bylo žákům přiblížit, jek je voda důležitá pro náš život, jak je složité zajistit její nepřetržité dodávky do našich domácností , jak s vodou hospodařit a jak je nutné vodu upravit pro to, aby byla nejen pitná, ale i chuťově dobrá. V závěru exkurze jsme se dozvěděli, jak se čistí odpadní voda, jak je na čistírně odpadních vod zajištěno, aby se do řek vracela bez chemikálií a dalších nečistot.

Doporučuji sledovat stránky http://vodarenska.cz/ , kde se dozvíte o dnu otevřených dveří.

Ráda bych poděkovala za zajímavé informace o vodě a jejím zpracování pracovníkům VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. v Ivančicích a za vstřícnost a ochotu paní Ing. I. Sládkové.


Voda v domácnosti