Ukliďme Česko

Ve čtvrtek 24. 3. se všichni žáci ZŠ Němčice zúčastnili úklidu okolí školy. Město  na tuto akci poskytlo pytle na odpad a ochranné rukavice. Nejmladší děti se podílely na úpravě školního pozemku, školní zahrady a předzahrádky. Žáci 3. ročníků si vzali na starost stráň v ulici Pod Kurty, starší žáci se vydali i do vzdálenějšího okruhu školy. Vysbírali od odpadků oblast levého břehu řeky Jihlavy. Pomáhali i ti nejmenší, kteří prošli podél řeky od mostu až k lávce pod Rénou. Celkově se naplnilo asi 20 pytlů odpadu, především plastových lahví, papírového odpadu a ke škole byly dopraveny i 3 odhozené pneumatiky. Tento odpad byl pak ve spolupráci s městem Ivančice odvezen na skládku.


Ukliďme Česko