Třebíč, Budišov - projekt mimo školu

Ve čtvrtek se žáci 2. až 5. ročníků účastnili projektového dne mimo školu. V zámeckém depozitáři obratlovců v Budišově pozorovali známé i méně známé živočichy, podle pokynů paní lektorky a s její nápovědou hledali různé druhy ptáků, savců, mohli porovnat kostry různých plazů, seznámili se s rozdíly mezi netopýry a kalony a dozvěděli se další zajímavosti z říše obratlovců. V další části projektu se v Třebíči v Zadní synagoze seznámili s tím, jak se používala tóra, jak vznikala a z čeho se skládá. Děti se také v domě dřívějších židovských obyvatel dozvěděly, jak se připravovaly některé židovské pokrmy i to, proč byl na jejich jídelníčku nekvašený chléb. Dům s dobovým vybavením a různými předměty používanými židovskými obyvateli žáky zaujal nejvíc.

V pátek se žáci vydali pod splav na Jihlavce. Cestu komplikovaly překážky ve formě popadaných stromů, ale přesto jsme našli terén pro poslední hru, která spočívala v procvičení vizuální paměti. Úkolem bylo nalézt tajné značky, zapamatovat si je a přenést je na papír. Skupinky si vedly velice dobře. Z uschovaných 28 tajných značek jich nejlepší skupina našla 22.


Budišov, Třebíč - projekt mimo školu