Sponzoři

Děkujeme všem, kteří v roce 2018 sponzorovali naši školu:

Firma Dřevosek s.r.o., Biskoupky

Mgr. Kamil Zajíček - vánoční stromečky

Erik a Oldřiška Feithovi - ze sponzorského daru bylo zakoupeno vybavení pro školní dílny: pracovní stoly, svěráky, sady pracovního nářadí a stojanová vrtačka

Agroservis Višňové

MAHO-MHV s.r.o. Ivančice

Ing. Ivana Zajícová

Ing. Vlastislav Staněk

Zahradnictví Novák – odměny do soutěže na Sportovní den a dalších soutěží

V roce 2017 školu sponzorovali:

MUDr. Jana Kouřilové a Mgr. Kamil Zajíček – pro školu zakoupena tabule Smart Board,

Agroservis Višňové

Ing. Erik Feith a Oldřiška Feithová pořídili pro základní školu doskočiště pro skok vysoký, atletické překážky a také venkovní hrací prvky houpadlo a balanční kůly pro MŠ Němčice.

Hračky pro děti z obou mateřských škol věnovala firma AGROSERVIS TRADING, a.s. a zakoupením knih sponzorovalo školu prostřednictvím Klubu přátel školy při ZŠ Ivančice-Němčice Zahradnictví Novák.

Díky finanční pomoci obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jsme mohli poskytnout i další obědy pro děti, které nebylo možné podpořit z projektu „Poskytování bezplatné stravy“ odboru regionálního rozvoje - oddělení evropských dotací, Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tyto finanční prostředky z nadace i z evropských fondů nejsou určeny pro školu, ale směřují ke konkrétním žákům.

V roce 2016 školu sponzorovali:

Trans Service s.r.o. , Novoveská 199/9, Ivančice – nákup písku do 4 pískovišť

Erik a Oldřiška Fiethovi - nákup manipulačních panelů, senzomotorické aplikace pro rozvoj jemné a hrubé motoriky dětí a sedací žíněnky k aplikacím.

MUDr. Jana Kouřilová a Mgr. Kamil Zajíček – zakoupeny hrací dresy

Agroservis Višňové

V roce 2015 nás podpořili:

MUDr. Kouřilová

Ing. Erik Feith    

Zahradnictví Novák

Agroservis Višňové

V roce 2014 nás podpořili a přispěli sponzorským darem tito dárci:

MUDr. Kouřilová……………………....ZŠ 2000,- Kč - zakoupení dresů

MUDr. Kouřilová ………………………MŠ Alexovice 2000,- Kč - zakoupeny nové sedáky na židličky

Ing. Erik Feith     ……………………….MŠ Němčice     2000,- Kč – zakoupeny hračky a vlak

 

Děkujeme, že podporujete naši školu, velice si toho vážíme.