Sponzoři

Vážení sponzoři,

v naší zřizovací listině máme povinnost, že všechny finanční dary, které by v daném roce přesáhly v souhrnu 20 000,- Kč za všechna pracoviště, musí odsouhlasit Rada města Ivančice. Z tohoto důvodu prosíme všechny případné sponzory, aby nás o uvažovaném daru informovali nejpozději během měsíce listopad, abychom mohli včas podat žádost o přijetí sponzorského do Rady města a stihli vše vyřídit v termínu do konce kalendářního roku. Děkujeme za podporu.

 

V roce 2021 školu sponzorovali:

 

MŠ Alexovice - Jiří Mikulík, Tomáš Turek, Michal Šmíd, Mgr. Kateřina Rufer, Petr Krátký, VERFAN s.r.o.

 

MŠ Němčice - Miroslav Nováček, NOMI sped. S.r.o., Manželé Oldřiška a Erik Feithovi

 

ZŠ Němčice - Manželé Oldřiška a Erik Feithovi

 


Děkujeme všem sponzorům, kteří v roce 2021 věnovali finanční prostředky na vybavení školek a základní školy. Velice si vážíme Vaší podpory a darované finance využijeme ku prospěchu našich dětí a žáků.

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................

V roce 2020 školu sponzorovali:

manželé Oldřiška a Erik Feith, firma Dřevosek, pan Holas, pan Pavel Novotný - Šumice, paní Juránková a pan Michal Kysela.

Z letošních sponzorských darů byly nakoupeny 3D tiskárna pro polytechnickou výchovu včetně materiálů pro tisk, hračky a pomůcky do mateřské školy a pomůcky pro výuku přírodovědy.

 Děkujeme, že podporujete naši školu. Velmi si této pomoci vážíme.

........................................................................................................................................................................................................................................

V roce 2019 školu sponzorovali:

paní Zajícová: zakoupení několika stavebnic Magnofers, konstrukčních stavebnic Block a stavebnice Lego

Ing. Hana Juránková: zakoupeny licence pro pět interaktivních programů na interaktivní tabuli pro MŠ Němčice
Firma Dřevosek, s.r.o., pan Holas: zakoupeny stavebnice  Wafle a logo pomůcka Turbína pro MŠ Němčice

Zahradnictví Novák: zakoupen interaktivní program Hrajeme si a učíme se: 'Čím budu' pro MŠ Alexovice a pro ZŠ zakoupeno sportovní náčiní pro překážkovou dráhu (kužely, tyče, obruče)

Michal Šmíd, Nová Ves: zakoupen Interaktivní program Kreslíme a učíme se: 'S Lipáčkem na výlet' pro MŠ Alexovice

Ing. Erik a Oldřiška Feithovi: zakoupeny 6 x stavebnice Magformers, různé druhy, dále konstrukční stavebnice a nová konstrukční stavebnice 6 x a stavebnice domek se zahradou. Oba druhy stavebnic budou využívány jak ve školní družině, tak pro výuku prostorové představivosti, geometrie a matematiky. Dále byl ze sponzorského daru pro výuku prvouky a přírodovědy zakoupen model kostry lidského těla v životní velikosti a model ucha.

Děkujeme, že podporujete naši školu, velice si toho vážíme.

............................................................................................................................................................................................................................................

Děkujeme všem, kteří v roce 2018 sponzorovali naši školu:

Firma Dřevosek s.r.o., Biskoupky

Mgr. Kamil Zajíček - vánoční stromečky

Erik a Oldřiška Feithovi - ze sponzorského daru bylo zakoupeno vybavení pro školní dílny: pracovní stoly, svěráky, sady pracovního nářadí a stojanová vrtačka

Agroservis Višňové

MAHO-MHV s.r.o. Ivančice

Ing. Ivana Zajícová

Ing. Vlastislav Staněk

Zahradnictví Novák – odměny do soutěže na Sportovní den a dalších soutěží

V roce 2017 školu sponzorovali:

MUDr. Jana Kouřilové a Mgr. Kamil Zajíček – pro školu zakoupena tabule Smart Board,

Agroservis Višňové

Ing. Erik Feith a Oldřiška Feithová pořídili pro základní školu doskočiště pro skok vysoký, atletické překážky a také venkovní hrací prvky houpadlo a balanční kůly pro MŠ Němčice.

Hračky pro děti z obou mateřských škol věnovala firma AGROSERVIS TRADING, a.s. a zakoupením knih sponzorovalo školu prostřednictvím Klubu přátel školy při ZŠ Ivančice-Němčice Zahradnictví Novák.

Díky finanční pomoci obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jsme mohli poskytnout i další obědy pro děti, které nebylo možné podpořit z projektu „Poskytování bezplatné stravy“ odboru regionálního rozvoje - oddělení evropských dotací, Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tyto finanční prostředky z nadace i z evropských fondů nejsou určeny pro školu, ale směřují ke konkrétním žákům.

V roce 2016 školu sponzorovali:

Trans Service s.r.o. , Novoveská 199/9, Ivančice – nákup písku do 4 pískovišť

Erik a Oldřiška Fiethovi - nákup manipulačních panelů, senzomotorické aplikace pro rozvoj jemné a hrubé motoriky dětí a sedací žíněnky k aplikacím.

MUDr. Jana Kouřilová a Mgr. Kamil Zajíček – zakoupeny hrací dresy

Agroservis Višňové

V roce 2015 nás podpořili:

MUDr. Kouřilová

Ing. Erik Feith    

Zahradnictví Novák

Agroservis Višňové

V roce 2014 nás podpořili a přispěli sponzorským darem tito dárci:

MUDr. Kouřilová……………………....ZŠ 2000,- Kč - zakoupení dresů

MUDr. Kouřilová ………………………MŠ Alexovice 2000,- Kč - zakoupeny nové sedáky na židličky

Ing. Erik Feith     ……………………….MŠ Němčice     2000,- Kč – zakoupeny hračky a vlak

 

Děkujeme, že podporujete naši školu, velice si toho vážíme.