Školní poradenské pracoviště


(kabinet 3. podlaží – menší třída)
                                          
Konzultační hodiny:  každý den 7, 30 – 8,00               
pondělí   13.00 – 15.00 hodin   
kdykoliv po telefonické domluvě
 
Kontakt:   tel.: 546 451 980   
 email: zsnemcice@seznam.cz

Vedoucí pracoviště, výchovný poradce:  Mgr. Zdeňka Adamová
- organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
- organizace péče o mimořádně nadané žáky
- organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
- řešení problémů spojených se školním neprospěchem
- koordinace činnosti dyslektického kroužku ve škole
- pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

Ředitelka školy : Mgr. Marie Magerová
- koordinace poradenských služeb ve škole
- řešení problémů spojených se školní docházkou
- pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

Školní metodik prevence: Mgr. Zdeňka Adamová
- prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
- organizace volnočasových aktivit pro žáky

Školní speciální pedagog: Mgr. Ladislava Dvořáková
- konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
- speciálně-pedagogická intervence pro žáky s IVP
- vedení odborné knihovny pro učitele i rodiče 

Diana Nováková
- konzultace pro rodiče dětí s logopedickými vadami
Jsme připraveni pomoci Vám i Vašim dětem, těšíme se na spolupráci.