Školní jídelna

Informace o stravném v MŠ

Oběd se vaří ve vývařovně MŠ Němčice

Cena obědu se odvíjí od zařazení dětí do kategorie ( do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.

Přehled stravného od 1. 9. 2013

Strávníci do 6 roků MŠ

 

přesnídávka

7,- Kč

oběd

15,- Kč

svačina

9,- Kč

nápoje

4,- Kč

celkem

35,- Kč

Strávníci nad 6 roků MŠ

 

přesnídávka

7,- Kč

oběd

17,- Kč

svačina

9,- Kč

nápoje

4,- Kč

celkem

37,- Kč

 Forma úhrady stravného : převodem z účtu výjimečně hotově. U platby převodem z účtu

musí rodič označit platbu variabilním symbole, jménem dítěte.

Č.účtu : KB Ivančice 27-7079790237/0100

Částka k úhradě a termín úhrady za určený měsíc je vyvěšena na nástěnce školky.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve školce. To znamená, že v případě absence dítěte musí být strava odhlášena. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak může být doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (tj. věcnou i mzdovou režii ).

Odhlašování obědů : v den, kdy dítě onemocní si může rodič stravu vyzvednout do jídlonosiče od 10.30 hod. – 11.30 hod.

Obědy na další den se odhlašují na tel. čísle 720 518 413 nejpozději do 14.30 hod.

Informace o stravném v ZŠ

Obědy se dováží z naší provozovny ŠJ MŠ Němčice

Na obědy se děti přihlašují závaznou přihláškou (vyplní jejich zák. zástupce), kterou obdrží první den nástupu do školy.

Cena obědu se odvíjí od zařazení dětí do kategorie ( do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní rok začíná 2. 9. a končí 31.8.

Cena obědu pro děti kategorie 7 – 10 roků                          26,- Kč

Cena obědu pro děti kategorie 11 – 15 roků                         28,- Kč

Forma úhrady stravného : převodem z účtu (rodič napíše do poznámky jméno dítěte, var. symbol ) nebo hotově po domluvě s vedoucí ŠJ p. Vobornou

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak může být doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše(tj.  věcnou i mzdovou režii ).

Odhlašování obědů : v den, kdy dítě onemocní si může rodič oběd vyzvednout do jídlonosiče od 11.30 hod. – 13.00 hod. ve školní jídelně.

Obědy na další den se odhlašují na tel. čísle 720 518 413 nejpozději do 14.30 hod.

Dle vyhlášky o školním stravování se stravné vybírá měsíc předem (stravné za září budeme vybírat první týden v měsíci září a koncem měsíce budeme vybírat na měsíc říjen). Rodiče budou informováni o částce ( děti dostávají lístky, kde je částka vyčíslena) a musí částku uhradit i když dítě není momentálně ve škole.

Stravné hotově vybíráme k určenému datu od 7.30 hod. do 8.00 hod.

 

Nařízení č. 1169/2011 uvádí tento seznam alergenů:

1. obiloviny obsahující lepek -pšenice, žito, ječmen, oves, špadla, kamut

2. korýši a výrobky z nich

3. vejce a výrobky z nich

4. ryby a výrobky z nich

5. jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

6. sójové boby (sója) a výrobky z nich

7. mléko a výrobky z něj

8. suché skořápkové plody- mandle, lískové ořechy, ořechy, vlašské ořechy, kešu

9. celer a výrobky z nich

10. hořčice a výrobky z ní

11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12. oxid siřičitý a siřičitany (ve vyšších koncentracích)

13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14. měkkýši a výrobky z nich