Škola v přírodě - Sykovec 2019

Škola v přírodě letos proběhla od 6.5. do 11.5. v rekreačním středisku Askino u rybníka Sýkovce.
Pobytu se účastnilo 74 žáků a 6 zaměstnanců školy. Výpomoc zajistil i jeden z rodičů.
Při cestě na školu v přírodě se výprava zastavila na prohlídce kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žáru nad Sázavou, která patří mezi památky UNESCO. V průběhu týdne
se žáci vypravili na pěší výlet do Nového Města na Moravě a navštívili Horácké muzeum. Expozice muzea se zaměřují na lidovou kulturu v severní části moravského Horácka, sklářství,železářství, dějiny města a lyžařskou tematiku. Nejvíce exponátů se zabývá právě tématem lyžařství,výroby lyží a historie lyžování v oblasti Nového Města.
Pobyt a hlavní bodovanou hru provázely motivy indiánského života. Kromě hlavní soutěže se žáci věnovali sportovním aktivitám, nechyběla tradiční hra o poklad, noční hra a praktické i výtvarné činnosti. Žáci si vyrobili indiánská trička, čelenky, amulety a při hrách zažili spoustu dobrodružství i legrace. Na ukončení pobytu si účastníci zazpívali u táborového ohně.
Pobyt na škole v přírodě plní několik funkcí. Jednak si mohou děti ověřit, jak jsou schopny zvládnout pobyt bez pomoci rodičů a jak se umí samostatně postarat o sebe a svoje věci a jednak se každý z žáků projeví jinak, než tomu bývá ve školních lavicích a pro učitele je to cenná zkušenost, jak lépe poznat svoje žáky. V neposlední řadě má pobyt význam i pro klima třídních kolektivů, pěstuje v žácích schopnost spolupráce, tolerance a odpovědnosti. Na pedagogické pracovníky klade příprava zajištění pobytu i organizace samotného průběhu školy v přírodě velké nároky, přesto tuto povinnost na sebe berou právě z důvodů přidané hodnoty, které pobyt pro žáky má.


Škola v přírodě - Sykovec 2019