Skanzen Betlém v Hlinsku, 3. A a 4. A

Ve čtvrtek 23. 9. jeli žáci 4. A na exkurzi do Hlinska. Absolvovali zde 2 výukové programy. Nejprve Jak se dříve stavělo aneb Od stromu až k domu, kde se seznámili s tradičními stavebními technikami našich předků a poznali, jak staří mistři – tesaři, šindeláři a doškaři – dovedně využívali materiál, který jim poskytovala okolní příroda, i to, jak s jednoduchými pomůckami dokázali postavit funkční a přitom krásné stavení.
Ve druhém programu Betlém školám se v doprovodu průvodkyně vydali na objevnou cestu za poznáním života původních obyvatel roubených chaloupek v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Zkusili zapátrat a zjistit více o tom, jak lidé před 100 –150 lety bydleli, žili a jaká řemesla ovládali. Povídali si, jak a s čím pracovali kováři, truhláři, švec, tkadlena, hrnčíř, dráteník nebo pilníkář. Seznámili se s pro ně dosud neznámými předměty a názvy jako např. verpánek, záklopové prkno, kamnovec, putýnka, trdlo… Zkusili si přečíst text na záklopovém prkně psaný starou češtinou a rozluštit jeho obsah.

Exkurze se žákům určitě líbila a měla by jim také pomoci při probírání tématu Lidé a čas ve vlastivědě.