Rozsvěcování vánočního stromu

Stejně, jako v předešlých letech, se naše škola zapojila do programu při rozsvěcení vánočního stromku na ivančickém náměstí. Bylo nás hodně, proto v první části vystoupení zpívaly mladší děti dvě písně a po nich vystoupili starší žáci. Hezkou atmosféru písní doplnil instrumentální doprovod v podání učitelek a celkovému dojmu z vystoupení prospěly i kostýmy a drobné doplňky, které pro vystoupení pomáhaly vytvořit jak paní učitelky, tak asistentky. Do stánkového prodeje se zapojila kromě školy a obou mateřských škol i školní jídelna. Poděkování patří i všem ostatním zaměstnancům, kteří se zapojili do přípravy výrobků na jarmark. Výrobky chystají zejména vychovatelky školní družiny s dětmi již od podzimu a z výtěžku se každoročně pořizují pomůcky, hry a hračky do školní družiny.

Videa z akce této na stránce.     


Rozsvěcování vánočního stromu