Rodiče, zapojte se

Škola pro život..….“Rodiče zapojte se“

Jak mnoho nebo málo toho naše děti vědí o tom, co dělají nebo čemu se věnují naši blízcí, rodiče nebo i prarodiče ve svém zaměstnání nebo volném čase? Témata povolání mají děti už v rámci prvouky v 1. a 2. ročníku. Samozřejmě znají a orientují se v tom, co je v náplni běžných povolání např. kadeřnice, prodavačka apod, ale jestliže mají blíže popsat některé jiné profese, bývá jejich představa hodně neurčitá.

Vyzýváme proto rodiče, kteří jsou ochotni nejen svým dětem, ale i větší skupince žáků představit nějaký obor, ve kterém se pohybují nebo mají koníček, kterému rozumí a baví je, zapojte se s námi do celoročního projektu Škola pro život….rodiče zapojte se. Rozsah, nápady, formu realizace ponecháváme na vaší dobrovolnosti. Možná v zaměstnání pracujete v oboru, který vás sice živí, ale vašim zájmem je jiný obor, ve kterém se orientujete a máte ho pouze jako koníček, ani to nevadí. Pokud máte co předat a ukázat, co vás právě na tomto oboru baví, může i to být pro děti zajímavé. Jste rodič a váš obor vám atraktivní pro žáky nepřipadá, ale máte někoho v rodině nebo mezi známými, jejichž práce vám přijde pro žáky zajímavá a domluvíte s tímto člověkem, že se o svoje zkušenosti s dětmi podělí, i to může být přínosem. Ať už zvolíte například formu besedy, ukázky, exkurze, dílny neboli vyzkoušení si určité činnosti, paní učitelky jsou připraveny pomoci s realizací v hodině nebo i mimo vyučování, poskytnout radu k organizaci, pomoci s přípravou, případně využít prostředky Klubu rodičů na zakoupení případných pomůcek nebo materiálů, bude-li součástí akce například výroba něčeho apod.

Průběh si představujeme asi následovně. Každý z rodičů, jež bude mít nápad a bude ochoten se do projektu zapojit, prodiskutuje s třídní učitelkou nebo ředitelkou školy svoji představu, nápad, formu, rozsah a také to, pro jak velkou skupinu by akce byla realizovatelná, zda půjde jen o krátkou ukázku v rámci výuky některých předmětů nebo zda bude zapotřebí sejít se někde mimo vyučování či dokonce mimo školu v jiném specifickém prostředí. Akce může být pro třídu, pro menší skupinku zájemců ze třídy nebo i žáky z více různých tříd. Nápadům, fantazii a kreativitě se meze nekladou. Sejde-li se více akcí, rozloží se jejich konání v čase třeba v průběhu celého školního roku, bude záležet na iniciativě a ochotě vás, rodičů.