Recitační soutěž 2018

Recitační soutěž

V pondělí 12. února 2018  se konalo školní kolo recitační soutěže.  Na něm se sešli vítězové kol třídních. Porota ve složení p. uč. Pavlíková, Adamová a Dvořáková, si poslechla celkem 21 básniček. Děti byly roděleny do třech kategorií. 1. třída, 2. a 3. třída a v poslední kategorii spolu soutěžili žáci 4. a 5. třídy.

Výkony byly celkem vyrovnané, všichni soutěžící se snažili o co nejlepší přednes, i když někteří  byli ovlivněni nemalou trémou.

A jak to dopadlo?: 

1. kategorie (žáci 1. třídy):

1. místo: Dominika Podrazilová, 1. B

2. místo: Adam Horký, 1. A

3. místo: Feithová Kristína, 1. A

               Fajmonová Vendula, 1. A

 

2. kategorie (žáci 2. a 3. tříd)

1. místo: Michael Gross, 3. A

2. místo: Tereza Worková, 3. B

3. místo: Marie Jelínková, 3. A

 

3. kategorie (žáci 4. a 5. třídy)

1. místo: Adam Štork, 5. A

2. místo: Lucie Knížátková, 5. A

3. místo: Vendula Vacková, 4. A

Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme a přejeme jim v okresním kole pěkné umístění.


Recitační soutěž