Putování za mamuty - projekt mimo školu

Ve středu 9. června se žáci 4. A vydali za mamuty pod Pálavu. I když už tu dnes samozřejmě nežijí, v Archeoparku Pavlov jsme si jejich život připomněli. Během výukového programu jsme se o době ledové, životě pračlověka a lovu mamutů leccos dozvěděli. Prohlédli jsme si také Věstonickou Venuši a další vzácné archeologické nálezy z doby před 30 000 lety.

Pravěcí lidé se pod Pálavou usídlili zřejmě proto, že odtud byl velký rozhled do krajiny a mohli vyhlížet stáda mamutů. My jsme se tedy také vydali na kopec k zřícenině hradu Děvičky a rozhlédli jsme se po krajině. Cestou jsme po vzoru archeologů kutali v hlíně a objevovali skryté poklady.

Výlet se vydařil a čtvrťáci byli spokojení J. A hlavně všichni přežili ten výšlap ve vedru až na vrchol!


Putování za mamuty - projekt mimo školu