Projektový den ve škole - Strašidla

Ve středu 29. 1. proběhl v naší škole projektový den s názvem „Strašidla“. Jeho cílem bylo vzájemné poznávání, prohlubování vztahů a respektu mezi spolužáky. Během dopoledne si žáci hravou formou vyzkoušeli skupinovou práci, umění vzájemné domluvy, přijetí cizího názoru, dodržování dohodnutých pravidel a splnění zadaného úkolu.

Po vzájemném seznámení jsme se pustili do pilné práce. Pomocí netradičních materiálů jsme vyrobili různá strašidla. Každému strašidlu děti vymyslely básničku a bojový pokřik. Děti tvořily s nadšením a prožily hezký den.


Strašidla