Projektový den ve škole – Poznávej zvířata

Projektový den proběhl ve škole 25.dubna a pro děti začal zajímavou ukázkou zvířat. Na projektu jsme spolupracovali se záchrannou stanicí Ikaros, která se specializuje na záchranu zraněných zvířat, zejména dravých ptáků a sov. Pan Hořák přivezl žákům na ukázku nejen sovy a orla skalního, ale žáci mohli zblízka pozorovat agamu, leguána, ježka ušatého, korálovku a další živočichy. O každém z nich se žáci dozvěděli, jak se tato zvířata chovají ve volné přírodě a kde se vyskytují. Po úvodní ukázce žáci pracovali na projektových úkolech, které byly přizpůsobeny každému ročníku. Žáci pracovali formou skupinové práce a řešili různé problémové úkoly navázané na obsah besedy a ukázky živočichů. Pracovali s textem, kde se dozvídali další zajímavosti ze světa sov a dravců, tvořili myšlenkové mapy, vytvářeli prezentační materiály, luštili křížovky a pracovali i metodami kritického myšlení. Získané informace si tak lépe utřídili a shrnuli. Na závěr projektu byly zapojeny pracovní a výtvarné činnosti a nechyběla ani reflexe toho, jak v jednotlivých skupinách žáci uměli vzájemně spolupracovat.