Projektový den školní družiny - Den Země 2021

22. dubna jsme oslavili Den Země. V naší školní družině to byl projektový den. Každé oddělení mělo svůj program. Probíhaly besedy na téma – Jak se člověk správně chová v přírodě, jak ji chrání a pomáhá. Byla zdůrazněna důležitost recyklace, třídění odpadu, šetření vodou, elektřinou, sázení stromů. Žáci vypracovali pracovní listy, vytvořili různé výrobky. Velké děti uklízely školní zahradu a sbíraly odpadky kolem školy. Všichni jsme si tento den užili, něco nového se dozvěděli a moc nás těšilo, že jsme mohli pomoct přírodě.


Den Země 2021