Projektový den mimo školu – Národní park Podyjí

Projektový den proběhl za účasti 50 žáků z různých tříd. Na projektu škola spolupracovala s paní Ing. Holubovou, pracovnicí Správy NP Podyjí. S paní Holubovou proběhla předběžná domluva na obsahu aktivit, do kterých se žáci během exkurze zapojovali. Trasa exkurze vycházela z centra NP Podyjí v Čížově a na jednotlivých stanovištích trasy byly připraveny úkoly, pro jejichž splnění si museli žáci utřídit informace, které od paní průvodkyně získali. Seznámili se tak s tím, jaký byl v době totality v pohraničí režim na ochrana hranic, žáci si prohlédli zátarasy a strážní věž. Ostatní stanoviště se zaměřovala na výskyt chráněných rostlin, na zajímavosti a zvláštnosti z rostlinné říše, na režim v různých stupních ochranného pásma NP a rozpoznání jejich značení. Každá skupinka žáků měla k dispozici pracovní list s úkoly, které plnily po trase naučné stezky. Trasa končila na vyhlídce nad kaňonem řeky Dyje, ze které byl krásný rozhled na nejmenší městečko Rakouska - Hardegg a jeho hrad. Celkový rozsah trasy byl přibližně 4-5 km. Na zpáteční cestě se výprava zastavila ještě na prohlídce zámku Vranov nad Dyjí, kde byl z teras a zahrad zámku také krásný výhled na údolí řeky Dyje.


NP Podyjí