Projektový den - ekologická výchova

V pátek se všechny třídy zapojily do realizace projektového dne na ekologická témata čistota vody a třídění a recyklace platů.

Ve třídách pracovaly skupiny žáků sestavené napříč jednotlivými ročníky. Každý ročník získával informace a plnil úkoly na své úrovni a poté se k jednotlivým tématům sešly smíšené skupiny, které daly dohromady veškeré poznatky.

Součástí projektu byl pokus, při kterém žáci filtrovali vodu z místního náhonu. Pro evokaci posloužil film o koloběhu vody v přírodě a výrobě pitné vody.

Druhá část projektu byla věnována plastům, jejich výrobě, použití a recyklaci. Každý ročník pracoval s textem na své úrovni a poté se ve smíšených skupinách žáci navzájem informovali o získaných znalostech a společně zpracovávali úkoly nejen k tématu plastů, ale celkově ke třídění odpadů.

Na závěr projektu žáci tvořili výrobky z PET lahví, každý podle svého výběru a schopností. Projekt byl podpořen z Výzvy Šablon II.


Projektový den ve škole - ekologická výchova