Projekt školní družiny: Už vím jak - první pomoc, nemoc

Ve čtvrtek 11. února přišla za prvňáčky do družiny zdravotní sestřička. Cílem její návštěvy bylo seznámit děti se zásadami poskytování první pomoci. Dětem byl vysvětlen rozdíl mezi nemocí a úrazem, dozvěděly se, kdy volat na tísňovou linku 155 a jak komunikovat s dispečinkem, jak ošetřit drobná poranění, popáleninu nebo krvácení z nosu. Také se naučily správně si umývat ruce a pod vedením zdravotní sestřičky si vyzkoušely obvázat zápěstí. Děti byly zaujaté, pozorně sledovaly celý výklad a odpovídaly na otázky. Nakonec vyplnily pracovní list a nakreslily obrázky se zdravotnickou tematikou, které věnovaly slečně sestřičce.


Už vím jak: První pomoc, nemoc