Projekt - Nejsme všichni stejní

V pátek 1. dubna proběhl ve škole celoškolní projekt s názvem Nejsme všichni stejní.
Cílem projektu bylo vzbudit u žáků schopnost vžít se do pocitů lidí s handicapem, naučit se tolerovat odlišnosti lidí. Žáci pracovali v předem rozdělených skupinách, ve kterých byly zastoupeny všechny ročníky.
Vedlejším cílem projektu bylo blíže poznat spolužáky z jiných tříd, naučit se pomáhat druhým, spolupráci ve skupině.
V průběhu dopoledne si žáci vyzkoušeli aktivity, při kterých se vžívali do života lidí s postižením (chůze se zavázanýma očima, znaková řeč, malování štětcem pusou, ...). 

Na závěr projektového dne si v sebereflexi uvědomovali, jak se cítili, co prožívali při různých činnostech. Také se zamýšleli, jak vypadá skutečný život lidí, co cítí lidé, kteří s různými druhy postižení překonávají skutečné problémy a co může udělat zdravý člověk, aby co nejvíce zjednodušil postiženým lidem život.


Nejsme všichni stejní