Projekt mimo školu - Muzeum v přírodě Vysočina

Žáci 4. a 5. ročníku se 15. září vydali na exkurzi. Cílem byl nejprve skanzen na Veselém kopci, kde si žáci mohli prohlédnout stavení, ve kterých žili naši předkové. V zemědělských staveních byly k vidění stroje, povozy i nářadí používané při sklizni nebo obdělávání půdy, v truhlářské a kolářské dílně to byly zase nástroje a výrobky, které lidé také potřebovali k běžnému živobytí. Interiéry chaloupek, stavení i statku mohly napovědět, jak vypadal život lidí v minulých stoletích. Žáci se dozvěděli, jak se vyráběl lněný olej, jak fungovala pila na vodní pohon nebo jak vypadal a byl využíván mlýn, varna povidel, sušárna ovoce nebo chladírna. Po prohlídce souboru stavení exkurze pokračovala ve sklárně Svoboda v Karlově. Žákům byl krátce vysvětlen proces tavení křemičitého písku na sklovinu a následně pozorovali ruční výrobu sklářů, mohli si potěžkat sklářskou píšťalu a nahlédnout do tavící pece. V galerii výrobků si mohli prohlédnout, co všechno šikovné ruce sklářů dokáží stvořit, a to od těch nejjednodušších figurek až po speciální autorská díla v hodnotě i několika set tisíc korun.

Exkurze by měla žákům pomoci při probírání témat  Lidé a čas ve vlastivědě a také v přírodovědě, kde se probírá téma Lidská činnost.


Veselý kopec a sklárny Karlov