Projekt mimo školu - Exkurze JED a vodní dílo Dalešice

V rámci projektů mimo školu absolvovali žáci 5. ročníků exkursi v informačním centru Jaderné elektrárny Dukovany a na vodním díle Dalešice.

Žáci se na exkurzi připravovali nejdříve v hodinách přírodovědy. Seznámili s tím, co jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje a zjišťovali si, jaké druhy elektráren v ČR pracují. V průběhu exkurze na vodním díle Dalešice se v krátkém filmu seznámili s rozvojem využívání energie v průběhu staletí a s podrobnostmi o budování hráze i vodní elektrárny. V informačním centru se z výkladu srozumitelným způsobem dozvěděli podrobnosti o fungování této vodní elektrárny a shlédli halu se zabudovanými turbínami. Při přesunu do informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany se mohli rozhlédnout z vrchu hráze. V informačním centru JED byl v animovaném filmu názornou a dobře pochopitelnou formou žákům ilustrován proces rozpadu jader atomu, prohlédli si model elektrárny i jaderného reaktoru, zkusili si projít detekčním rámem, který je používán pro bezpečný vstup do elektrárny a po komentované prohlídce už si sami mohli vyzkoušet, jak se musí regulovat výkon elektráren při proměňující se spotřebě elektřiny v průběhu dne. Byla pro ně připravena možnost zkusit si, zda jsou schopni vyrobit dostatek elektrické energie například pro napájení některých elektrických spotřebičů. Kdo měl zájem, mohl si změřit a porovnat radioaktivitu vlastních věcí v porovnání s instalovanými objekty nebo si vyzkoušet, jak funguje statická elektřina. Po návratu do školy si žáci v hodinách vyplní pracovní listy, kde si ověří, co si z průběhu exkurze zapamatovali.


Dalešická přehrada a jaderná elektrárna Dukovany