Pro rodiče

Omlouvání žáků z důvodů rodinné rekreace

Žáky z důvodů rodinné rekreace uvolňuje ředitelka školy na žádost rodičů. Žádost o uvolnění napíše zákonný zástupce přímo do žákovské knížky. Žák to oznámí třídní učitelce a ta žádost podá v ředitelně.

Informace ke škole v přírodě 2018

Ve školním roce 2017-18 škola organizuje relaxační pobyt školy v přírodě pro žáky ZŠ od 21. 5. do 26. 5. 2018 v Janově u Slavonic, v krásném přírodním prostředí České Kanady.

Předpokládaná cena je 2200 Kč. V této ceně je zahrnuto ubytování žáků, stravování a doprava na školu v přírodě. V průběhu školy v přírodě podnikneme s žáky výlet a budeme platit dopravu a vstupné, takže není vyloučeno, že se cena může o něco málo navýšit.

První záloha 1000 Kč se vybírá do konce února 2018. Druhá záloha 1200 Kč se vybírá do konce dubna.

Na školu v přírodě budou žáci potřebovat:

1. Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzení od dětského lékaře. Tento posudek platí 1 rok a po skončení pobytu ho škola žákovi vrací, takže rodiče ho mohou použít například pro letní tábor nebo jinou akci. Formulář obdrží děti v průběhu měsíce března a musí ho odevzdat nejpozději do 15. 5. 2018

2. Souhlas rodiče se zařazením na zotavovací pobyt a souhlas se zpracováním osobních informací. Žáci formulář obdrží  v květnu a vyplněný odevzdají nejpozději týden  před odjezdem.

3. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny s sebou, žáci odevzdají při odjezdu

4. Prohlášení o bezinfekčnosti: obdrží žáci ve škole těsně před akcí. Posudek musí mít datum straré nejvýše 2 dny.Odevzdají ráno u autobusu.

Ostatní věci a potřeby s sebou dostanou žáci napsané v průběhu května před odjezdem.