Předávání Slabikáře

V pátek 29. 11. 2019 se uskutečnilo, dětmi tolik očekávané, slavnostní předávání Slabikáře. Získat ho, ale nebylo tak jednoduché. Děti musely, splněním různých úkolů, složit čtenářskou zkoušku a tím prokázat, že si Slabikář zaslouží.

Všem prvňáčkům přejeme hodně čtenářských zážitků i úspěchů.


Předávání Slabikáře