Praha 2019

Žáci němčické školy vždy v 5. ročníku zpracovávají projekt, jehož cílem je připravit se na exkurzi naším hlavním městem a to za účasti rodičů. Žáci se během projektu mají prezentovat jako průvodci po pamětihodnostech Prahy, ale musí si připravit celý program ve škole a získat potřebné informace nejen o historických pamětihodnostech, ale zjišťují i praktické informace, například o výši vstupného, pracují s plánem Prahy, mají za úkol se seznámit také se současností hlavního města na základě zpracování informací z tisku nebo internetu.

Projekt prolíná všemi předměty. V matematice se věnují výpočtu obsahu nástěnných maleb v Chrámu sv. Mikuláše a porovnání s plochou tříd ve škole, seznámí se s přepočtem starých váhových měr zmiňovaných v některé literatuře, zpracují graf vývoje počtu obyvatel Prahy v průběhu dějin.

V českém jazyce se kromě pověstí o různých pražských památkách věnují i tvorbě a stylizaci dopisu úřední osobě. I letos byl žáky zpracován dopis primátorovi Prahy. V dopise žáci popsali svůj záměr navštívit hlavní město a požádali o informační materiály o současnosti Prahy. V jiných letech byli žáci příjemně překvapeni, pokud kancelář primátora zareagovala. Někdy dostali žáci jako odpověď zásilku informačních materiálů, někdy i milý dopis. Letos byli žáci překvapeni zvláště příjemně, protože se neozvala jen kancelář primátora, ale volal dokonce pan primátor osobně a pozval celou výpravu na prohlídku Staroměstské radnice. Původní plán trasy tedy musel být přeorganizován, ale žáci měli ojedinělou možnost prohlédnout si prostory Staroměstské radnice, zhlédli i stroj Staroměstského orloje a kromě informačních materiálů o Praze dostal každý žák i drobné dárky a knihu o Karlově mostě. Žáci němčické školy přinesli panu primátorovi Hřibovi dárky od města Ivančice. Pan primátor sice onemocněl, takže se návštěvě osobně nemohl věnovat, ale velice si ceníme pozornosti, kterou dopisu od žáků věnoval i laskavosti, s jakou byla naše výprava na radnici přijata. Díky, pane primátore.

V průběhu exkurze žáci s rodiči navštívili i další pamětihodnosti: Karlův most, Staroměstskou mosteckou bránu, Pražský hrad a další, u každé z nich měli žáci připravenou krátkou prezentaci. Exkurzi výprava završila návštěvou Zrcadlového bludiště.

Po návratu do školy bude projekt zvršen ještě výtvarným a slohovým zpracováním expedice. Škoda jen, že počasí naší „Expedici Praha“ příliš nepřálo. Všichni značně unavení návštěvníci si navíc užili velmi dlouhou cestu domů po dálnici plné dopravních výluk. Snad po odeznění únavy zůstane v mysli našich žáků uložený zajímavý zážitek a hezký dojem z našeho hlavního města, umocněný tím, že jejich návštěvě věnoval pozornost i samotný primátor Prahy.

 


Praha 2019