Práce v polytechnickém kroužku

Žáky v polytechnické dílně vede pan Roman Minster. Dílna byla loni vybavena částečně z provozních prostředků a částečně ze sponzorského daru pracovními stoly, svěráky, vrtačkou a pracovním nářadím. Žáci pracují s různými materiály, zejména se dřevem a zaujala je i práce se soustruhem.


Práce na soustruhu