Poznáváme zvířata z různých světadílů - projektový den ve školní družině

Ve středu 23. 9. 2020 děti z naší školní družiny navštívily zámek Budišov, kde se nachází zooogický depozitář Moravského zemského muzea. Viděly zde desítky vypreparovaných ptáků, savců, ryb i obojživelníků. Také sbírku bezobratlých živočichů. Zámkem nás provázela paní kastelánka, která měla pro děti připravené velice poutavé povídání o zvířatech. Děti si tak uvědomily, že na světě existují i další druhy zvířat, nejen ty, které znají z našeho evropského světadílu.

Na nádvoří zámku děti splnily různé úkoly, například zvířecí kvíz nebo poskládaly zvířecí puzzle. Potom následovala cesta zpět do školy. Po návratu děti ještě nakreslily zvíře, které se jim nejvíce líbilo nebo je něčím zaujalo.


Poznáváme zvířata z různých světadílů - projektový den ve školní družině