Poznáváme město Ivančice, 3. A - projekt

Žáci 3. tříd se v hodinách prvouky blíže seznámili se svým rodným městem Ivančice. Během měsíce září a října jsme společně získávali informace o historii města a jeho založení, četli staré pověsti, poznávali významné památky a také slavné rodáky Ivančic. Používali jsme plán města, poznávali ulice a významná místa. Jedna z vycházek za poznáním města vedla na soutoky řek a do okolí školy, další byla za poznáním památek v centru města. Naším cílem se také stala nově otevřená věž ivančického kostela. Odtud se nám naskytl výhled na celé město a široké okolí. Na závěr projektu jsme navštívili Městský úřad v Ivančicích a setkali se se starostou města Milanem Bučkem. Pan starosta nám povyprávěl o práci starosty města a dalších zastupitelů, odpověděl na naše otázky a také se zde v obřadní síni konala opravdová školní svatba. Se vším všudy - nevěsta, ženich, svědci, prstýnky, podpisy, gratulace a také svatební dary.

Třeťáci byli moc nadšení! Vše se vydařilo!


Poznáváme město Ivančice, 3. A