Poznáváme Afriku - projekt mimo školu - družina

Poznáváme Afriku

21. listopadu navštívili žáci školní družiny Moravské muzeum - Pavilon Anthropos v Brně, kde se zúčastnili hravého interaktivního programu ,,Okouzlení Afrikou'

Pomocí aktivit se přenesli do nám vzdálené Afriky. Žáci se převlékli do tradičních afrických oděvů. Vyzkoušeli si hru na africké nástroje. Prohlédli si domorodé masky a plastiky od původních afrických umělců i od reprezentantů moderního českého výtvarného umění, jako jsou J. Čapek, F. Kupka a mnoho dalších. Také se sami pokusili vytvořit z připravených předmětů africké obrazy a masky. Ochutnali sušený prášek z plodu baobabu. To vše podbarvovala africká hudba. Během prohlídky bylo žákům umožněno si také prohlédnout symbol Anthroposu a to 3,5 m vysoký model mamuta s jeho mládětem v životní velikosti.

Po návratu do školy jsme si společně vytvořili africké masky na základě inspirace, kterou jsme na této exkurzi načerpal


Poznáváme Afriku