Pomáháme zvířatům - projektový den ve školní družině

16. června navštívili žáci školní družiny záchrannou stanici v Rajhradu. Záchranná stanice poskytuje péči všem zraněným a jinak postiženým volně žijícím živočichům. Nachází v areálu benediktinského kláštera. Není to však klasická zoologická zahrada, ale je přístupná veřejnosti. Prohlídka stanice se skládala ze dvou částí. Po celou dobu jsme měli k dispozici velmi ochotné průvodce. První část jsme strávili besedou o zvířatech, která odborníci zachraňují. Děti pozorně poslouchaly. Vyprávění bylo velmi poutavé a závěrem besedy si děti vyzkoušely řešit modelové situace jak se zachovat v přírodě, když najdou zraněné zvíře.

Druhá část prohlídky spočívala v tom, že si děti prohlédly zblízka expozici živočichů v záchranné stanici. Seznámily se s příčinami ohrožení zvířat a s dalšími zajímavostmi. Viděli jsme např. :čápy, výra, straku,krkavce a různé dravce.

Po návratu do školy si děti zvířata jestě nakreslily a větší děti si je dokonce vyrobily technikou kašírování.


Rajhrad