Pasování na čtenáře v 1. A

V úterý 7. 6. byla v knihovně v Ivančicích připravena slavnost Pasování čtenářů.
Nejprve děti paní knihovnice provedla knihovnou, vysvětlila, jak to v knihovně funguje a jak se půjčují knihy.
Potom další knihovnice převlečené za královnu a víly dětem vyprávěly, jak se v dřívějších dobách pasovalo na rytíře. Každý žák předvedl, jak se naučil číst a za odměnu byl pasován na rytíře řadu čtenářského. Děti dostaly čtenářský průkaz, pasovací listinu, desatero čtenáře, záložku a připínáček s logem knihovny. 
Celá slavnost se všem moc líbila.

Pasování na čtenáře