Pasování na čtenáře - 1. A

Úterý 22. 6. 2021 bylo pro naše prvňáčky slavnostním dnem. Děti byly pasovány na čtenáře.

Navštívili jsme Městskou knihovnu Ivančice. Děti se zde seznámily s tím, jak to v knihovně chodí, co a kde si mohou půjčit. Po celou dobu se nám věnovaly paní knihovnice v roli princezen a královny.

Potom všechny prvňáčky královna pasovala mečem na čtenáře, stejně tak, jako kdysi byli pasováni muži na rytíře. Některé z dětí, stejně jako rytíři, před královnou poklekli. Nejprve však děti musely prokázat, že skutečně umí číst. Z rukou princezen pak všechny děti převzaly průkazku do knihovny a drobné odměny.

Některé děti si hned vypůjčily knížku. Paní knihovnice jim v tom ochotně pomáhaly.


Pasování na čtenáře -1. A