Otevření opraveného hřiště v MŠ Alexovice

MŠ Alexovice je dvoutřídní mateřská škola a jako všechny ostatní MŠ je na hranici maximální kapacity, takže se v ní vzdělává 56 dětí. Již dlouhé roky se školka potýkala s nemožností využívat dopravní hřiště, které bylo z hlediska bezpečnosti neschopné provozu. Původní asfaltový podklad byl již značně nerovný, poškozený a stejně nefunkční byly obrubníky. Při rekonstrukci byly staré obrubníky odstraněny a nahrazeny novými. Původní podklad byl zpevněn a nástřikem pružné hmoty vznikl nový, pro děti bezpečný prostor, který představuje dráhu pro provoz šlapadel a tříkolek. Přidanou hodnotou je, že v širších partiích hřiště jsou umístěny barevné hrací prvky, na kterých se dají realizovat i vzdělávací činnosti jako poznávání barev, hry s čísly a samozřejmě zde mohou děti poznávat i dopravní značky a učit se je respektovat.

Město realizovalo opravu i v době, kdy se prostředků na velké akce příliš nedostává. Větší část opravy byla financována z investičního fondu školy, to je z prostředků, které škola po několik let do fondu vkládala z prostředků ušetřených z rozpočtů v jednotlivých letech.

K technickému předání hotového hřiště do užívání školky došlo 12. června. Na dětech bylo vidět, že si nového bezpečného hřiště maximálně užívají.


MŠ Alexovice - hřiště