Návštěva zahradnictví v Alexovicích - družina - projekt

V pátek 22.3.2019 děti prvního a druhého oddělení školní družiny navštívily zahradnictví v Alexovicích.

Cílem projektu bylo podpořit u dětí vztah k pěstitelství, získání obecného povědomí o povolání zahradníka a práci v zahradnictví, rozšířit a upevnit znalosti o rostlinách, se kterými se děti běžně setkávají na zahrádkách a o živočiších, kteří jsou jejich nedílnou součástí. Projekt byl zaměřený jako venkovní aktivita, která rozvíjí vědomosti a pozitivní postoj dětí k přírodě. V zahradnictví se nás ujala paní Dana Nováková, která nás provedla areálem, ukázala dětem rostliny a stromky, vyprávěla o různých zajímavostech z rostlinné říše a o práci v zahradnictví.

Po exkurzi a vysvětlení některých dotazů následovala na místě praktická část. Děti přesazovaly trvalky, které si následně s sebou odnesly domů. Paní Nováková při praktické části radila a vysvětlovala dětem správné postupy. Děti také vysévaly semínka karafiátů, o která se potom ve škole staraly a pozorovaly jejich růst. Do činností se všechny děti zapojily s velkou chutí, bylo vidět, že je práce bavila.

 


Návštěva zahradnictví v Alexovicích