Můj první gól

V úterý 15. 9. dostali pozvání naši prvňáčci a druháčci na návštěvu  fotbalového stadionu, kde možná zažili svůj první fotbalový trénink. Byl to pro ně den plný radosti, zábavy, ale hlavně sportu a pohybu.
Mohli si vyzkoušet různé pohybové aktivity, které jsou pro jejich další vývoj velmi důležité. Při tomto kolektivním sportu se také učili spolupráci a ohleduplnosti, což zajisté vede k rozvoji jejich osobnosti a charakterových vlastností.

Tento den se jistě vydařil a všichni odcházeli spokojeni. Věříme, že spousta dětí se bude ke sportu vracet.


Můj první gól